Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Rozpočtár

Prečo je potrebný stavebný rozpočet ?

  • STAVEBNÝ ROZPOČET slúži investorovi (stavebníkovi) na získanie konkrétnej predstavy o rozsahu vykonaných prác a finančných nákladov pre realizáciu stavebného objektu.
  • Investor (stavebník) získa po zhotovení rozpočtu zadanie s výkazom výmer (položkový rozpočet bez jednotkových cien), ktorý rozpošle potencionálnym realizátorom stavebného objektu pre ocenenie.
  • Takto získane ocenené jednotné zadanie investor použije ako cenové ponuky pre výber realizačnej firmy. Vyhne sa tým rôznorodým ponukám, kde každá realizačná firma by daný objekt ocenila iným spôsobom a pre stavebníka by vyhodnotenie takýchto ponúk bolo náročne.